Provozní a ubytovací řád kempu

Provozovatel:
Gastrofin s.r.o.
Železná ruda č.p. 437
340 04  Železná Ruda
IČO: 05440866
DIČ: CZ05440866

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, vozidla, karavany a ubytovací jednotky (chatky) v areálu „Camping Železná Ruda“ a také dále platí pro dům (objekt) s pokoji a apartmány, který se nachází v centru Železné Rudy v ul. Nad Rybníkem 384,  cca 1 km od areálu našeho kempu.

V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.

Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.

Vstup a užívání kempu je povoleno hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v chatkách od 14:00 do 22:00 hod., pokoje a apartmány od 16:00 do 22:00 hod. a pro stany, vozidla, karavany od 12:00 do 22:00 hod..

Host je povinen opustit chatku do 11:00 hod., pokoj, apartmán do 10:00 hod., v den skončení pobytu, uvést do původního stavu (zhasnout světla, zavřít okna a dveře nebo případně vypnout topení), klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, vozidla, karavany apod.), platí ukončení pobytu v areálu do 12:00 hod. posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

Host platí za ubytování předem.

Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální a tříděný (sklo, plast, papír) odpad dávat pouze do kontejnerů nebo nádob k tomu určených na vyhrazených místech.

Platí přísný zákaz vyhazování ryb do kontejnerů!

V době 22 °° – 7 °° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24 °° do 7 °° hod.

Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče nebo jeho zákonní zástupci!

Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele a na vodítku, a to v celém areálu kempu!

Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

Maximální rychlost vozidel v areálu je 5 km/hod.

Každý host se musí seznámit s tímto provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto provozním řádem.

Provozní řád kempu je závazný pro všechny ubytované, osoba, která poruší provozní řád, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady.

V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody.

Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám u nás příjemný a nikým nerušený pobyt!

Tým Camping Železná Ruda

Dne 1. ledna 2023